ciasteczka

czwartek, 22 listopada 2012

Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości (o sprostowanie I-O)

Sprostowanie oznaczenia nieruchomości jest jednym z najprostszych żądań z zakresu wpisów do ksiąg wieczystych.
Chodzi tu o zmiane danych związanym z położeniem i oznaczeniem nieruchomości, które ujawnione są w dziale I-O księgi wieczystej.

Co możemy sprostować?

Możemy zatem żądać zmiany województwa, powiatu, gminy, miejscowości, dzielnicy albo też identyfikatora lub działki lub lokalu, numeru i nazwy obrębu ewidencyjnego, ulicy, sposobu korzystania oraz obszaru.

Kiedy dokonujemy sprostowania?

Sprostowania oznaczenia nieruchomości możemy dokonać zawsze wtedy, kiedy istnieje niezgodność między danymi ujawnionymi w księdze wieczystej, a danymi ujawnionymi w rejestrze gruntów, w sytuacji np. kiedy wybudujemy na niezabudowanej do tej pory działce dom – powinniśmy zmienić sposób korzystania z nieruchomości, jeśli zmieniono nam nazwę ulicy – powinniśmy ujawnić tę zmianę. Ujawniamy także podział działki na kilka albo połączenie kilku działek w jedną. Bardzo często zdarza się tak, że dane ujawnione w ksiedze są niepełne – powinniśmy je wtedy uzupełnić.


Co dołączamy do wniosku?

Do wniosku o sprostowanie oznaczenia nieruchomości powinniśmy dołączyć dokumenty, na podstawie których sąd wieczystoksiegowy dokona wpisu. Bardzo ważne jest, aby dokumenty były załączone do wniosku w oryginale.
Dokumenty te będą jednak się różnić, w zależności od rodzaju przedmiotu objętego księgą wieczystą:


Kiedy księga wieczysta prowadzona jest dla nieruchomości gruntowej:
Jeżeli żądamy sprostowania oznaczenia nieruchomości gruntowej (działki), do wniosku musimy dołączyć wypis z rejestru gruntów zaopatrzony we wzmiankę, że służy do dokonywania wpisów w księdze wieczystej. Jeśli zaś chcemy ujawnić podział działki, połączenie działek albo zmianę obszaru nieruchomości, oprócz wypisu z rejestru gruntów należy także załączyć mapę lub wyrys z mapy ewidencji gruntów równieżz ze wzmianką, że służy do dokonywania wpisów w księdze wieczystej.

Kiedy księga wieczysta prowadzona jest dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:
Do sprostowania oznaczenia takiego lokalu sądowi zwykle wystarcza wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali w oryginale, oczywiście ze wzmianką, że służy do dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Należy jednak również pamiętać, że lokal taki oznacza się także na podstawie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu którym wyodrębniono lokal stanowiący odrębną nieruchomość i tak np. obszar lokalu, ilość i rodzaj izb w lokalu zostanie ujawniona w ksiedze na podstawie treści ww. dokumentów, nie zaś jedynie na podstawie samego wypisu z rejestru gruntów.

Kiedy księga wieczysta prowadzona jest dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Prostując oznaczenie prawa spółdzielczego do wniosku musimy załączyć wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali, zaopatrzony we wzmiankę, iż służy do dokonywania wpisów w ksiegach wieczystych. Do wniosku o sprostowanie liczby i rodzaju izb w tym lokalu czy też kondygnacji, na której znajduje się lokal załączamy zaś w oryginale zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu wydane przez naszą spółdzielnię mieszkaniowa.

Kto może złożyć wniosek?
Tak jak wszystkie wnioski o wpis do księgi wieczystej powinien złożyć go właściciel nieruchomości i użytkownik wieczysty.

Wniosek taki może złożyć też wierzyciel, jeśli przysługuje mu prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej oraz osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić - a błędny wpis w dziale I-O uniemożliwia im wpisanie tego prawa. (art. 626(2) § 5 k.p.c.)

Należy jednak podkreślić, iż wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości złożony przez osobę nieuprawnioną nie może zostać oddalony przez sąd. Sąd bowiem, jeśli posiada dokumenty, z których wynika, iż oznaczenie nieruchomości uległo zmianie, powinien dokonać sprostowania działu I-O z urzędu (art. 626 (8)  § 1 k.p.c.)


Jaka opłata za wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości:
Opłata od wniosku o sprostowanie oznaczenia nieruchomości to 60,00 zł. Opłatę tę musimy uiścić  jednocześnie ze złożeniem wniosku. Wnioski nieopłacone są bowiem od razu zwracane.

Sprostowanie oznaczenia nieruchomości z urzędu:
Jeśli nie chcemy uiszczać opłaty od wniosku, a chcemy ujawnić dane wynikające z dokumentów ewidencyjnych, możemy spróbować przesłać do sądu taki dokument (w oryginale) z pismem przewodnim o treści: „Załączam wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości objętej księgą wieczystą nr …., celem dokonania sprostowania oznaczenia nieruchomości z urzędu”. Sąd, w takiej sytuacji, powinien z urzędu zarejestrować żądanie sprostowania oznaczenia nieruchomości, ma bowiem obowiązek dokonania takiego sprostowania w ustalenia razie niezgodności danych w rejestrze gruntów i księdze wieczystej (art. 27 ust. 2 ukwh).

Drogi Czytelniku, jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie objętym treścią postu lub innym, zapraszam do kontaktu dobra.prawniczka@gmail.com lub r.pr.izabela.rusinowska@wp.pl. Pamiętaj jednak, że będzie to płatna porada prawna.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz