ciasteczka

czwartek, 22 listopada 2012

Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości (o sprostowanie I-O)

Sprostowanie oznaczenia nieruchomości jest jednym z najprostszych żądań z zakresu wpisów do ksiąg wieczystych.
Chodzi tu o zmiane danych związanym z położeniem i oznaczeniem nieruchomości, które ujawnione są w dziale I-O księgi wieczystej.

Co możemy sprostować?

Możemy zatem żądać zmiany województwa, powiatu, gminy, miejscowości, dzielnicy albo też identyfikatora lub działki lub lokalu, numeru i nazwy obrębu ewidencyjnego, ulicy, sposobu korzystania oraz obszaru.

Kiedy dokonujemy sprostowania?

Sprostowania oznaczenia nieruchomości możemy dokonać zawsze wtedy, kiedy istnieje niezgodność między danymi ujawnionymi w księdze wieczystej, a danymi ujawnionymi w rejestrze gruntów, w sytuacji np. kiedy wybudujemy na niezabudowanej do tej pory działce dom – powinniśmy zmienić sposób korzystania z nieruchomości, jeśli zmieniono nam nazwę ulicy – powinniśmy ujawnić tę zmianę. Ujawniamy także podział działki na kilka albo połączenie kilku działek w jedną. Bardzo często zdarza się tak, że dane ujawnione w ksiedze są niepełne – powinniśmy je wtedy uzupełnić.


Co dołączamy do wniosku?

Do wniosku o sprostowanie oznaczenia nieruchomości powinniśmy dołączyć dokumenty, na podstawie których sąd wieczystoksiegowy dokona wpisu. Bardzo ważne jest, aby dokumenty były załączone do wniosku w oryginale.
Dokumenty te będą jednak się różnić, w zależności od rodzaju przedmiotu objętego księgą wieczystą:


Kiedy księga wieczysta prowadzona jest dla nieruchomości gruntowej:
Jeżeli żądamy sprostowania oznaczenia nieruchomości gruntowej (działki), do wniosku musimy dołączyć wypis z rejestru gruntów zaopatrzony we wzmiankę, że służy do dokonywania wpisów w księdze wieczystej. Jeśli zaś chcemy ujawnić podział działki, połączenie działek albo zmianę obszaru nieruchomości, oprócz wypisu z rejestru gruntów należy także załączyć mapę lub wyrys z mapy ewidencji gruntów równieżz ze wzmianką, że służy do dokonywania wpisów w księdze wieczystej.

Kiedy księga wieczysta prowadzona jest dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:
Do sprostowania oznaczenia takiego lokalu sądowi zwykle wystarcza wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali w oryginale, oczywiście ze wzmianką, że służy do dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Należy jednak również pamiętać, że lokal taki oznacza się także na podstawie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu którym wyodrębniono lokal stanowiący odrębną nieruchomość i tak np. obszar lokalu, ilość i rodzaj izb w lokalu zostanie ujawniona w ksiedze na podstawie treści ww. dokumentów, nie zaś jedynie na podstawie samego wypisu z rejestru gruntów.

Kiedy księga wieczysta prowadzona jest dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Prostując oznaczenie prawa spółdzielczego do wniosku musimy załączyć wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali, zaopatrzony we wzmiankę, iż służy do dokonywania wpisów w ksiegach wieczystych. Do wniosku o sprostowanie liczby i rodzaju izb w tym lokalu czy też kondygnacji, na której znajduje się lokal załączamy zaś w oryginale zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu wydane przez naszą spółdzielnię mieszkaniowa.

Kto może złożyć wniosek?
Tak jak wszystkie wnioski o wpis do księgi wieczystej powinien złożyć go właściciel nieruchomości i użytkownik wieczysty.

Wniosek taki może złożyć też wierzyciel, jeśli przysługuje mu prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej oraz osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić - a błędny wpis w dziale I-O uniemożliwia im wpisanie tego prawa. (art. 626(2) § 5 k.p.c.)

Należy jednak podkreślić, iż wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości złożony przez osobę nieuprawnioną nie może zostać oddalony przez sąd. Sąd bowiem, jeśli posiada dokumenty, z których wynika, iż oznaczenie nieruchomości uległo zmianie, powinien dokonać sprostowania działu I-O z urzędu (art. 626 (8)  § 1 k.p.c.)


Jaka opłata za wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości:
Opłata od wniosku o sprostowanie oznaczenia nieruchomości to 60,00 zł. Opłatę tę musimy uiścić  jednocześnie ze złożeniem wniosku. Wnioski nieopłacone są bowiem od razu zwracane.

Sprostowanie oznaczenia nieruchomości z urzędu:
Jeśli nie chcemy uiszczać opłaty od wniosku, a chcemy ujawnić dane wynikające z dokumentów ewidencyjnych, możemy spróbować przesłać do sądu taki dokument (w oryginale) z pismem przewodnim o treści: „Załączam wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości objętej księgą wieczystą nr …., celem dokonania sprostowania oznaczenia nieruchomości z urzędu”. Sąd, w takiej sytuacji, powinien z urzędu zarejestrować żądanie sprostowania oznaczenia nieruchomości, ma bowiem obowiązek dokonania takiego sprostowania w ustalenia razie niezgodności danych w rejestrze gruntów i księdze wieczystej (art. 27 ust. 2 ukwh).

Drogi Czytelniku, jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie objętym treścią postu lub innym, zapraszam do kontaktu dobra.prawniczka@gmail.com lub r.pr.izabela.rusinowska@wp.pl. Pamiętaj jednak, że będzie to płatna porada prawna.1 komentarz:

  1. Podział nieruchomości jest bardzo ważny dla wielu osób, jednak nie każdy wie na czym on polega. Oczywiście można poczytać artykuły prawne, które nie dla każdego są czytelne. Sądzę, że ten artykuł może przybliżyć to pojęcie wielu zainteresowanym osobą. Ogólnie rzecz biorąc podział nieruchomości jest jakby określeniem granic i ich konfiguracja. Właściciel pozostaje ten sam.

    OdpowiedzUsuń